Аналітичні жанри журналістики

Аналіти́чні жа́нри журналі́стики, аналітичні журналістські жанри — група типових форм журналістських творів, у яких осмислюються суспільно значущі проблеми політики, економіки, культури тощо.

Характеристика

Аналітичні жанри журналістики спрямовані на встановлення зв’язків між фактами, контекстуальне пояснення явищ, створення доказових тлумачень дійсності, прогнозне бачення тенденцій. При цьому залучаються статистичні дані, історичні деталі, результати спостережень, збору різних думок, критична аргументація, докази — синтезуються дослідницькі, розслідувальні, роз’яснювальні, інтерпретаційні аспекти.

Основні аналітичні жанри:

Функціонування цих жанрових форм та їхні трансформації залежать від типу ЗМІ, інформаційного каналу (традиційні журнали й газети, телебачення й радіомовлення, інтернет-ресурси), редакційного та авторського стилю тощо.

Значення

Аналітичні журналістські тексти в умовах так званого інформаційного вибуху (стрімкого збільшення інформації) упорядковують розуміння аудиторією суспільної ситуації, складних процесів глобалізованого світу, діяльності інституцій та лідерів. Окрім того, у класичній системі жанрів журналістики виділяють також інформаційні жанри журналістики та художньо-публіцистичні жанри журналістики.

Література

  1. Кройчик Л. Е. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельности журналиста / Под ред. С. Г. Корконосенко. Санкт-Петербург : Знание, 2000. С. 125–167.
  2. Ворон Н. И. Жанры фотожурналистики. Москва : Факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2012. 145 с.
  3. Радчик Р. В. Журналістський фах: інформаційні жанри. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2015. 272 с.
  4. Мелещенко О. К. Жанр замітки у пресовій і фотожурналістиці: огляд теоретичних напрацювань й критичний коментар // Журналістика. 2017. Вип. 16 (41). С. 138–149.
  5. Тертычный А. А. Жанры периодической печати. 6-е изд., испр. и доп. Москва : Аспект Пресс, 2017. 320 с.

Автор ВУЕ

Т. С. Крайнікова


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Крайнікова Т. С. Аналітичні жанри журналістики // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аналітичні жанри журналістики (дата звернення: 14.04.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: оприлюднено
Оприлюднено:
28.01.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ