Аналітична обробка в реальному часі

Аналіти́чна обро́бка в реа́льному ча́сі (англ. Online Analytical Processing, OLAP) — технологія оперативного оброблення інформації, що дозволяє в реальному часі отримувати відповіді на багатовимірні аналітичні запити.

Характеристика

Ядром будь-якої OLAP-системи є ідея OLAP-куба (багатовимірний куб, або гіперкуб) із робочих даних, який складається з фактів (розмірів), розподілених за вимірами. OLAP-куб потенційно містить усю інформацію, яка може виявитися необхідною для відповідей на будь-які запити. У центрі OLAP-куба — таблиця, що містить ключові факти, за якими роблять запити.

Таблиці з вимірами показують, як можна аналізувати агреговані реляційні дані. Кількість можливих агрегацій визначено кількістю способів, якими первинні дані можуть бути відображені ієрархічно. Наприклад, усі клієнти можуть бути згруповані територіально (рівні ієрархії — місто, регіон, країна), за відношенням до продукції (рівні ієрархії — категорії продукції).

Кількість можливих варіантів агрегації в OLAP може досягати десятків мільйонів, тому повний розрахунок виконують тільки для деяких вимірювань, для інших його здійснюють «на вимогу».

Бази даних для OLAP використовують багатовимірні моделі даних, що дає змогу виконувати складні аналітичні та спеціалізовані запити за короткий проміжок часу.

Класифікація

Традиційно OLAP-системи поділяють на такі види:

  • OLAP із багатьма вимірюваннями (англ. Multidimensional OLAP), MOLAP;
  • реляційну OLAP (англ. Relational OLAP), ROLAP, особливим випадком якої є ROLAP реального часу (Real-time ROLAP, або R-ROLAP);
  • гібридну OLAP (англ. Hybrid OLAP), HOLAP.

Значення

OLAP є частиною бізнес-аналітики; її використовують для підготовки бізнес-звітів, прогнозування, фінансової звітності тощо. Головна причина використання OLAP для оброблення запитів — швидкість отримання результатів аналізу великих обсягів інформації.

Складність у застосуванні OLAP полягає в створенні запитів, вибиранні базових даних і розробленні схеми, унаслідок чого більшість продуктів OLAP надходить разом із величезною кількістю запитів із заздалегідь сформованою конфігурацією.

MOLAP — класична форма OLAP, яку застосовують для відносно невеликих наборів даних: відповіді надходять швидко, але при цьому відбувається генерування величезних обсягів даних.

ROLAP працює безпосередньо з реляційним сховищем, де факти й таблиці з вимірюваннями зберігаються в реляційних таблицях. Це більш масштабоване рішення, яке до того ж використовує найменший можливий простір.

HOLAP є компромісом між цими підходами, який забезпечує добре масштабування й швидке оброблення: реляційні таблиці використовують для зберігання базових даних, багатовимірні таблиці — для агрегатів.

Література

  1. Додонов А. Г., Ландэ Д. В., Путятин В. Г. Компьютерные информационно-аналитические системы. Толковый словарь / Киев : Наукова думка, 2011. 366 с.
  2. Гладун А. Я., Рогушина Ю. В. Data Mining: пошук знань в даних. Київ : ТОВ «ВД “АДЕФ-Україна”», 2016. 452 с.

Автор ВУЕ

Ю. В. Рогушина


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
05.02.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ