Аналіз типологічний

Ана́ліз типологі́чний — загальнонауковий метод пізнання, який передбачає розчленування складних об’єктів та групування їх у певні класи, типи, категорії на підставі спільних істотних ознак.

Застосовується як перехід від найзагальнішого, абстрактного аналізу об’єкта до рівня конкретного дослідження. Ґрунтується на понятті типу як одиниці розчленовування досліджуваної реальності. Уможливлює виділення значущих, внутрішньо однорідних та якісно відмінних одна від одної груп при вивченні предметів, явищ, процесів.

Застосовується до різних об’єктів. Напр., за допомогою аналізу типологічного у соціальних науках виділяють і досліджують типи суспільств, соціальних процесів, груп, світоглядів, ціннісних орієнтацій, уявлень тощо; в архітектурі — здійснюють типологію будівель і споруд; у біології — типологію і класифікацію живих організмів та ін.

Передбачає низку послідовних етапів, які зводяться до двох основних процедур: виявлення загальних і вагомих ознак (рис) досліджуваних об’єктів; групування — об’єднання об’єктів у певні типи, класи, з огляду на їхню подібність.

Література

  1. Татарова Г. Г. Основы типологического анализа в социологических исследованиях. Москва : Издательский дом «Высшее образование и наука», 2009. 236 с.
  2. Кривуляк О. Типологічний аналіз жанру «молитви» у творах українських та російських романтиків // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Філологія. Соціальні комунікації. 2014. Вип. 1. С. 122–126.
  3. Бармашина Л. М., Бусель М. Я. Типологічний аналіз архітектурних об’єктів як метод вивчення типології будівель і споруд // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2017. Вип. 48. С. 384–392.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Аналіз типологічний // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аналіз типологічний (дата звернення: 26.01.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
12.01.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ