Анальгетичні засоби

Анальгети́чні за́соби (від а… — заперечний префікс і грец. ἄλγος — біль), анальгетики, знеболювальні засоби — лікарські засоби, які вибірково пригнічують больову чутливість, не впливаючи на інші види чутливості (слухову, тактильну та ін.). В АТХ класифікаційній системі анальгетики представлено в групі N02.

Класифікація

Усі анальгетичні засоби можна розподілити на дві великі групи:

 • наркотичні (група АТХ N02A);
 • ненаркотичні (група АТХN02B).

До наркотичних анальгетиків (опіати, морфіноподібні анальгетики) належать засоби природного (морфіну гідрохлорид, омнопон, кодеїн та ін.), напівсинтетичного та синтетичного (промедол, фентаніл, трамадол та ін.) походження. Анальгетики цієї групи мають виражену центральну знеболювальну дію, яка поєднується з впливом на емоції, свідомість, і здатні спричиняти звикання та психічну й фізичну залежність (наркоманію).

Наркотичні анальгетики також класифікують за такими критеріями:

За характером / силою дії:

 • сильні (морфін, фентаніл);
 • середньої дії (бупренорфін, пентазоцин);
 • слабкої дії (кодеїн).

За функціональними ознаками:

 • агоністик (морфін, тримеперидин);
 • агоністи / антагоністи (пентазоцин, буторфанол);
 • антагоністи (налтрексон) опіоїдних рецепторів.

За хімічною структурою — похідні:

 • піперидинфенантрену (морфін);
 • фенілпіперидину (тримеперидин);
 • морфінану (буторфанол, бупренорфін);
 • бензоморфану (пентазоцин).

Фармакологічна дія

Фармакологічні ефекти наркотичних анальгетиків зумовлені взаємодією з опіоїдними рецепторами (які є в центральній нервовій системі й периферичних тканинах), унаслідок чого пригнічується процес міжнейронної передачі больових імпульсів.

Наркотичні анальгетики мають ефекти:

 • центральні (аналгезія, пригнічення дихання, пригнічення кашльового рефлексу, седативний ефект, снодійний ефект, ейфорія та ін.);
 • периферичні (обстипаційний ефект, брадикардія та гіпотензія артеріальна, підвищення тонусу непосмугованих (гладеньких) м’язів сечового міхура і сфінктера сечівника,гіпотермія).

Ненаркотичні анальгетики (неопіоїдні анальгетики, анальгетики-антипіретики, нестероїдні протизапальні засоби) — лікарські засоби, що здійснюють болезаспокійливу дію поряд із протизапальною та жарознижувальною та пригнічують агрегацію тромбоцитів. Вони не спричиняють фізичної й психічної залежності, ейфорії, не пригнічують дихання. За хімічною будовою ненаркотичні анальгетики належать до різних хімічних класів — похідні саліцилової кислоти (натрію саліцилат, кислота ацетилсаліцилова), піразолону (бутадіон, метамізол), параамінофенолу (фенацетин, парацетамол), індол оцтової кислоти (індометацин), похідні алканових кислот (ібупрофен, диклофенак, напроксен), антранілової кислоти (мефенамова кислота, натрію мефенамінат), оксикамів (піроксикам, мелоксикам) та ін.

За здатністю гальмувати активність циклооксигенази (ЦОГ) виділяють:

 • переважні інгібітори ЦОГ-2 (мелоксикам, німесулід);
 • вибіркові інгібітори ЦОГ-2 (целекоксиб, еторикоксиб);
 • невибіркові інгібітори ЦОГ-1 та ЦОГ-2 (ібупрофен, диклофенак та ін.).

Фармакологічні ефекти ненаркотичних анальгетиків переважно пов’язані зі зворотним блокуванням ферменту ЦОГ та блокуванням синтезу медіаторів болю, запалення й лихоманки — простагландинів.

Окрім наркотичних і ненаркотичних анальгетиків, для лікування больового синдрому використовують лікарські засоби інших груп, що здатні впливати на нейрогенний біль — ад’ювантні анальгетики. До них відносять: антидепресанти (кломіпрамін, аміртиптилін); антиконвульсанти (карбамазепін); засоби, що блокують NMDA- та GABA-рецептори (амантадин, прегабалін) та ін.

Література

 1. Компендиум 2016 — лекарственные препараты / Под ред. В. Н. Коваленко. Киев : МОРИОН, 2016. 2240 с.
 2. Bennett P. N., Brown M. J., Sharma P.Clinical pharmacology. 11th ed. London : Elsevier, 2012. 625 p.
 3. Довідник лікарських засобів, зареєстрованих в Україні станом на 18.12.2017. URL: https://medhub.info
 4. Харкевич Д. А. Фармакология. 12-е изд., испр., перераб. и доп. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 760 с.
 5. Чекман І. С., Горчакова Н. О., Казак Л. І. та ін. Фармакологія / Під ред. І. С. Чекмана. 3-є вид., випр. та доопрац. Вінниця: Нова книга, 2017. 784 с.
 6. ATC / DDD Index 2018 // WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. URL:https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
 7. Энциклопедия лекарств РЛС. URL: https://www.rlsnet.ru/

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Опришко В. І., Камінська Т. А., Шептуха Н. М. Анальгетичні засоби // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Анальгетичні засоби (дата звернення: 19.01.2022).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ