Аналого-цифровий перетворювач

Аналого-цифровий перетворювач. Аналоговий (сірий) та отриманий з нього цифровий (червоний) сигнал

Ана́лого-цифрови́й перетво́рювач (АЦП) — пристрій автоматичного перетворення аналогового сигналу на еквівалентний йому цифровий сигнал, представлений дискретним кодом.

Перетворення неперервного сигналу на цифровий код складається з двох послідовно виконуваних операцій — квантування й кодування.

При квантуванні неперервний сигнал перетворюється на послідовність його миттєвих значень, які фіксуються через рівні малі проміжки часу (крок квантування). Отримані миттєві значення разом відображають вхідний сигнал тим точніше, чим менший крок квантування.

Операція кодування полягає у вимірюванні миттєвих значень неперервного сигналу і присвоєнні їм цифрового коду відповідно до прийнятої шкали оцінок. Кожен крок квантування умовно прирівнюють до цілого числа. Наприклад, якщо при вимірюванні напруги крок квантування вибрати 0,1 В, то напрузі 1 В буде відповідати число 10 (у двійковому коді 1010).

Зворотне перетворення цифрового сигналу на аналоговий здійснюється за допомогою цифро-аналогового перетворювача (ЦАП).

Література

  1. Сенько В. І., Панасенко М. В., Сенько Є. В. та ін. Електроніка і мікросхемотехніка : у 4 т. Харків, 2002. Т. 2: Аналогові та імпульсні пристрої.
  2. Прищепа М. М., Погребняк В. П. Мікроелектроніка : в 3 ч. Київ, 2006. Ч. 2: Елементи мікросхемотехніки.
  3. Радиотехника / Под ред. Ю. Л. Мазора, Е. А. Мачусского, В. И. Правды. 3-е изд. Москва, 2016.

Автор ВУЕ

М. М. Прищепа

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Прищепа М. М. Аналого-цифровий перетворювач // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аналого-цифровий перетворювач (дата звернення: 26.02.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
05.02.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ