Амбіція

Амбіція.jpg

Амбі́ція (лат. ambitio — домагання, догідництво, честолюбство, від ambire — домагатися) — якісна характеристика ступеня людського прагнення досягти конкретної мети, здебільшого пов’язаної з життєвими благами.

Термін застосовують до людини та груп людей (організацій, країн тощо). Спочатку він означав кар’єризм. У сучасному українському суспільстві залежно від контексту його вживають у негативному та позитивному значенні.

В інших мовно-культурних середовищах можливе однобічне тлумачення поняття. Наприклад, у СРСР слово «амбіція» вживали в негативному контексті як синонім до самолюбства, самовпевненості, зверхності, зневажливого ставлення до людей, недооцінки їх здібностей та ін.

Похідний термін — амбіційність, що є якістю особистості.

Література

  1. Психологічний словник / Авт.-уклад. В. В. Синявський, О. П. Сергєєнкова ; за ред. Н. А. Побірченко. Київ : Науковий світ, 2007. 274 с.
  2. Варій М. Й. Психологія особистості. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 608 с.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Амбіція // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Амбіція (дата звернення: 9.04.2020).


Оприлюднено


Оприлюднено:
19.04.2019

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ