Алювіальні ґрунти

Алювіа́льні ґрунти́ (від лат. alluvio — нанос) — гідроморфні інтразональні ґрунти, які формуються в річкових заплавах і дельтах річкових під впливом періодичного затоплення їх річковими водами та накопичення шару алювію. Цей шар (намулок) утворюється внаслідок осідання на поверхні заплавних ґрунтів твердих частинок, принесених з повеневими (див. Повінь) та паводковими водами.

Чинники утворення

Чинники ґрунтоутворення в заплаві: періодичне надходження алювію, який збагачує ґрунт поживними речовинами та мулистим матеріалом; постійний вплив вод ґрунтових; періодичний вплив річкових вод, іноді відмінних за хімічним складом від ґрунтових; високий вміст у ґрунті мікроорганізмів (біогенність). Інтенсивність цих процесів залежить від інтенсивності повеней та паводків, періодичності затоплення різних частин заплави. Алювіальні ґрунти вирізняються високою біогенністю та швидкістю ґрунтоутворення.

Групи алювіальних ґрунтів

Алювіальні ґрунти поділяють на три групи: дернові, лучні (див. Ґрунти алювіальні лучні) та лучно болотні (див. Ґрунти алювіальні лучно-болотні). Алювіальні дернові ґрунти розвиваються в умовах короткочасного зволоження паводковими водами. Рівень ґрунтових вод мінливий, однак капілярна торочка (шар ґрунту, капіляри всередині якого заповнені водою) розташована нижче від ґрунтового профілю ― ґрунту у вертикальному розрізі від поверхні в глибину до материкової основи. Саме завдяки речовинам, які містяться в ньому, відбувається біогенне накопичення у верхніх ґрунтових горизонтах. У відкладених наносів легкий механічний склад, вони бідні на основи й органічні речовини.

Алювіальні лучні ґрунти формуються в центральних частинах заплав, в умовах зволоження паводковими та підґрунтовими водами. Капілярна торочка розташована в межах ґрунтового профілю. Біогенне накопичення у верхніх горизонтах ґрунту відбувається за рахунок як речовин, що містяться в підґрунтових водах, так і нагромадження механічних та хімічних осадів, принесених річковими водами. Важливу роль має нагромадження намулків, збагачених основами й органічними речовинами. Алювіальні лучні ґрунти формуються під трав’яною лучною рослинністю (див. Луки) вирізняються особливою родючістю та придатні для вирощування культур кормових, а також картоплі, овочів та баштанних.

Алювіальні болотні ґрунти розвинуті у старичних (див. Стариця) пониженнях та біля краю терас надзаплавних. В умовах довготривалого надлишкового зволоження, за яких розвиваються процеси оглеєння, накопичення нерозкладених решток рослин і речовин, що надходять з підґрунтових вод і приносяться паводковими водами.

За реакцією, особливостями складу й властивостями алювіальні ґрунти поділяють на три групи: кислі, для яких характерна ненасиченість основами; насичені основами (зазвичай, нейтральні й слабо кислі); карбонатні (зі слаболужною реакцією, насичені основами).

Поширеність в України

В Україні алювіальні ґрунти займають територію понад 1,3 млн га. Значну частину цих земель використовують як луки та пасовища. Відповідно до статті 80 п.5 «Водного кодексу України» заборонено розорювати заплавні землі та застосовувати на них засоби хімізації.

Джерела

Водний кодекс України. URL: https://zakon.help/law/213/95 ВР/

Література

  1. Гнатенко О. Ф., Капштик М. В., Петренко Л. Р. та ін. Ґрунтознавство з основами геології. Київ : Оранта, 2005. 648 с.
  2. Дегтярьов В. В., Крохін С. В., Тихоненко Д. Г. та ін. Практикум з ґрунтознавства. Вінниця : Нова Книга, 2008. 448 с.
  3. Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : у 2 ч. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010.
  4. Горін М. О., Приходченко Д. М. Оцінка стану алювіальних та схилоземних ґрунтів за термодинамічними показниками // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. 2015. № 1. С. 177–184.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Алювіальні ґрунти // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Алювіальні ґрунти (дата звернення: 23.10.2021).


Оприлюднено


Оприлюднено:
06.12.2019

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ