Альтернативна енергетика

Альтернативне паливо рис.1.jpg

Альтернати́вна енерге́тика — застосування нетрадиційних (переважно екологічно чистих) джерел для отримання, використання та передачі енергії.

Розвиток альтернативної енергетики пов’язаний із потребою компенсувати енергію запасів мінерального палива, що вичерпуються, збереження чистоти довкілля.

До галузей альтернативної енергетики належить вітроенергетика, геліоенергетика, геотермальна енергетика (використання енергії підземних вод у районах з вулканічною активністю), альтернативна гідроенергетика (хвильові, припливні, водоспадні гідроелектричні станції), космічна енергетика (перспектива).

З альтернативною енергетикою пов’язане також застосування альтернативного палива. Наприклад, у сільському господарстві заміна бензину на біоетанол (одержують із зернових культур, зокрема кукурудзи), паливо дизельне — біодизелем (з олійних культур, зокрема ріпаку). Замість природного газу використовують тепло, отримане завдяки застосуванню соломи в опалювальних системах, і біогаз, вироблений під час переробки гною тварин. Біопаливо одержують також із цукрової тростини й водоростей (морського фітопланктону).

Література

  1. Шефтер Я. И. Ветроэнергетические агрегаты. Москва : Машиностроение, 1972. 288 с.
  2. Полетавкин П. Г. Космическая энергетика. Москва : Наука, 1981. 152 с.
  3. Кириленко І. Г., Дем’янчук В. В., Андрющенко Б. В. Формування ринку українського біопалива: передумови, перспективи // Економіка АПК. 2010. № 4. С. 62–66.
  4. Месель-Веселяк В. Я. Розвиток виробництва альтернативних видів енергії в сільському господарстві // Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року. Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2012. С. 30–33.
  5. Голуб Г. А. Інвестиційна привабливість виробництва і використання дизельного біопалива // Економіка АПК. 2013. № 2. С. 54–60.
  6. Месель-Веселяк В. Я. Виробництво альтернативних видів енергетичних ресурсів як фактор підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. 2015. № 2. С. 18–27.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Альтернативна енергетика // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Альтернативна енергетика (дата звернення: 25.01.2022).


Оприлюднено


Оприлюднено:
21.08.2019

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ