Альдолази

Альдола́зи (від альдегіди) ― група ферментів з класу ліаз, що беруть участь в анаеробному розкладанні вуглеводів (розщеплення й синтез -С–С- зв’язку). Молекула альдолаз складається з двох поліпептидних ланцюгів. Відомо кілька різних класів альдолаз: такі, що складаються з двох субодиниць (альдолази класу 2, відносна молекулярна маса 70 000), й такі, що складаються з чотирьох субодиниць (альдолази класу 1, відносна молекулярна маса 147 000–180 000).

Альдолази класу 2 знайдено в дріжджах, бактеріях, грибах, водоростях. Альдолази класу 2 мають вузьку область рН, в якій вони виявляють оптимальну каталітичну активність. Для вияву каталітичних властивостей необхідні йони Zn2+, Са2+ і Fe2+.

Альдолази класу 1 не каталізують розщеплення фруктозо-1-фосфату. Альдолази класу 1 знайдено у вищих рослинах (у фотосинтезувальних частинах), різних тканинах ссавців. Виявляють оптимальну каталітичну активність за рН 7,0–9,0, інактивуються NaBH4. Альдолази класу 1 каталізують обернену реакцію: фруктозодіфосфат⇄3-фосфогліцероловий альдегід + фосфодіоксіацетон:

Фыв.png

Ця реакція є важливим етапом анаеробного перетворення вуглеводів у тварин і рослин.

У рослинних тканинах альдолази беруть участь у темновій фазі фотосинтезу, у тварин в процесі гліколізу, який веде до утворення багатих енергією сполук (АТФ та ін.). Активність альдолаз зазвичай визначають спектрофотометричними (див. Спектрофотометр) методами. За нестачі в організмі людини певних типів альдолаз розвивається захворювання ― непереносимість фруктози.

Література

  1. Приходченко В. О. Ключові ферменти гліколізу та регуляція їх активності // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. 2014. Вип. 29 (2). С. 51–54.
  2. Гонський Я. І., Максимчук Т. П. Біохімія людини. Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. 732 с.
  3. Кобилецька М. С., Терек О. І. Біохімія рослин. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. 270 с.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Альдолази // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Альдолази (дата звернення: 29.02.2020).


Оприлюднено


Оприлюднено:
08.11.2019

Покликання на статтю