Альдози

Альдо́зимоносахариди, підклас вуглеводів (гідроксиальдегіди). За будовою альдози є полігідроксиальдегідами, тобто містять кілька гідроксильних груп OH і альдегідну групу HC=O. Загальна формула альдоз ― CH2OH(CHOH)nCHO, де n ≥ 3.

За кількістю (3, 4, 5, 6, …) атомів вуглецю (Карбону) у молекулах альдоз розрізняють тріози, тетрози, пентози, гексози тощо.

Альдози можуть перебувати як у циклічній, так і у відкритій формах. Альдози ― розчинні у воді кристалічні речовини, солодкі на смак. Типовим представником альдоз є глюкоза.

Література

Хиля О. В., Хиля В. П. Хімія вуглеводів. Моносахариди. Київ : Київський ун-т, 2010. 239 с. Курта С. А. Природні вуглеводи та полісахариди. Івано-Франківськ, 2013. 100 с.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Альдози // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Альдози (дата звернення: 10.04.2020).

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ