Альвеоляти (Alveolata)


Альвеоля́ти, альвеолобіонти (Alveolata) — надтип найпростіших, що об’єднує інфузорій, споровиків і динофлагелят.

Надтип виокремлено 1991 за даними молекулярно-генетичних досліджень порівнянням первинних послідовностей нуклеотидів кількох генів рРНК. Згодом виявлено спільну морфологічну ознаку альвеолят: наявність у представників цього таксону альвеол — сплощених мембранних везикул (мішечків), розміщених безпосередньо під клітинною мембраною, утворюючи альвеолярну пелікулу.

Альвеоляти об’єднують такі типи найпростіших:

  • Інфузорії (Ciliophora) — близько 8000 видів;
  • Апікомплексні (Apicomplexa) — близько 4000 видів;
  • Динофлагеляти (Dinoflagellata) — близько 2500 видів;
  • Хромериди (Chromerida) — 2 види.

За іншими поглядами на систематику, до альвеолят відносять два типи: Міозої (Miozoa) та Інфузорії (Ciliophora).

Література

  1. Gajadhar A. A., Marquardt W. C., Hall R. et al. Ribosomal RNA sequences of Sarcocystis muris, Theileria annulata and Crypthecodinium cohnii reveal evolutionary relationships among apicomplexans, dinoflagellates, andciliates // Molecular and Biochemical Parasitology. 1991. № 45 (1). P. 147–153.
  2. Хаусман К., Хюльсман H., Радек Р. Протистология / Пер. с нем. С. Карпова. Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2010. 498 с.
  3. Тихоненков Д. В., Мыльников А. П., Михайлов К. В. и др. Ранняя филогения и эволюция альвеолят. Пенза : Пензенский государственный университет, 2016. 164 с.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Альвеоляти (Alveolata) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Альвеоляти (Alveolata) (дата звернення: 13.07.2020).


Оприлюднено


Оприлюднено:
04.10.2019

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ