Алонж (у вексельному праві)

Алонж у вексельному праві — аркуш паперу, що додається до векселя для додаткових індосаментів (передатних написів), якщо вони не вміщуються на його зворотному боці. Порядок оформлення алонжа на векселі встановлений Положенням про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затвердженим постановою правління Національного банку України від 16.12. 2002. Згідно зі вказаним нормативно-правовим актом перший передатний запис на алонжі робиться впоперек з’єднання векселя і додаткового аркуша (тобто таким чином, щоб він починався на векселі й закінчувався на алонжі). На алонжі також можна оформляти аваль, робити позначку про отримання коштів за векселем (оформляти розписку) чи про повідомлення індосанта щодо настання випадку непереборної сили, яка заважала пред’явленню переказного векселя до платежу або здійсненню протесту.

Література

  1. Белов В. А. Вексельное право. Москва : АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. 320 с.
  2. Яроцький В. Л. Цінні папери у механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції). Харків : Право, 2006. 544 с.
  3. Вишневский А. А. Современное вексельное право: Женевская (Россия) и английская системы. Москва : Статут, 2007. 462 с.
  4. Ємельянов А. С. Правове регулювання обігу векселів у сфері господарювання. Донецьк : Ноулідж, 2011. 237 с.
  5. Харун О. А., Дубицька О. В. Перспективи розвитку вексельного обігу в Україні // Молодий вчений. 2017. № 6. С. 518–522.

Автор ВУЕ

А. Ю. Бабаскін

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Бабаскін А. Ю. Алонж (у вексельному праві) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Алонж (у вексельному праві) (дата звернення: 19.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ