Алексія

Але́ксія — розлад читання, зумовлений порушенням розуміння тексту. Виникає за наявності афазії майже всіх видів, але може спостерігатися й на фоні ураження лівої кутової звивини (gyrusangularis).

Залежно від ступеня тяжкості порушення процесу читання, в логопедії розрізняють дислексію (частковий розлад читацької навички) та алексію (повна неможливість опанувати навичку або її втрата). Алексія може спостерігатися ізольовано, однак частіше супроводжує інше порушення — дисграфію.

Головна передумова алексії у дітей — несформованість усного мовлення. Часто трапляється у дітей із затриманням психічного розвитку, тяжкими мовними порушеннями, ДЦП, розумовою відсталістю. Серед соціальних факторів: дефіцит мовного спілкування, синдром госпіталізму, педагогічна занедбаність, несприятливе мовне оточення, білінгвізм, ранній початок навчання грамоті та швидкий темп навчання.

Для мовлення дітей з алексією характерно:

 • дефекти звуковимови,
 • бідність словникового запасу,
 • неточність розуміння і вживання слів.
 • Виділяють дві основні форми первинної алексії:
 • агностичну (літеральну) — порушується розпізнавання окремих букв, втрачається здатність до їх узагальненого сприймання. Відтак порушується процес читання.
 • вербальну (агрофічну) — порушення читання поєднується з розладами письма. У цьому випадку, на відміну від агностичної алексії, зберігається або майже не порушується розпізнавання окремих букв. Втрачається навичка читання цілих слів, складів, фраз.

Вторинна алексія розвивається за інших нейропсихологічних синдромів, зокрема у пацієнтів з афазією.

Література

 1. Доброхотова Т. А. Нейропсихиатрия. Москва : Бином, 2006. 304 с.
 2. Cherney L. R. Aphasia treatment : intensity, dose parameters, and script training // International Journal of Speech-Language Pathology. 2012. № 14 (5). P. 401–409.
 3. Moreno-Flagge N. Language disorders. Diagnosis and treatment // Revista de neurologia. 2013. № 57. P. 85–94.
 4. Starrfelt R., Olafsdóttir R. R., Arendt I.-M. Rehabilitation of pure alexia : a review // Neuropsychol Rehabil. 2013. № 23 (5). P. 755–79.
 5. Leff A., Starrfelt R. Alexia : Diagnosis, Treatmentand Theory. London : Springer, 2014. 168 c.
 6. Шеремет М. К. та ін. Логопедія. 3-тє вид., перероб. та допов. Київ : Слово, 2015. 664 с.

Автор ВУЕ

Т. В. Качалова

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Качалова Т. В. Алексія // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Алексія (дата звернення: 23.06.2021).

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності