Алексєєнко, Михайло Мартинович

Алексєєнко, Михайло Мартинович

Алексє́єнко, Миха́йло Марти́нович (Олексієнко; 05.02.1847, м. Катеринослав, тепер м. Дніпро, Україна — 18.02.1917, м. Петроград, тепер м. Санкт-Петербург, Російська Федерація) — учений-фінансист, правознавець, педагог, державний і громадський діяч, доктор права і професор (з 1879).

Алексєєнко, Михайло Мартинович

Народження 1847
Місце народження Дніпро, Україна
Смерть 1917
Місце смерті Санкт-Петербург, Росія
Alma mater Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Місце діяльності Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Напрями діяльності економіка, фінанси, право, політика

Життєпис

Народився у купецькій родині. Закінчив 1868 юридичний факультет Харківського університету (тепер Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Згодом працював у цьому університеті: 1870 — приват-доцент; 1873 — штатний доцент і завідувач кафедри фінансового права; 1879 (після захисту докторської дисертації «Чинне законодавство про прямі податки») — екстраординарний, 1880 — ординарний, 1885 — заслужений професор кафедри фінансового права; 1876 — секретар, 1886–1891 — декан юридичного факультету, 1890–1899 — ректор університету.

Від 1899 — попечитель Казанського, 1901–1905 — Харківського навчального округу. 1900 у Харківському університеті засновано премію його імені.

1907–1912 був членом 3-ї та 1912–1917 4-ї Державної думи Росії від Катеринославської губернії, від 1907 — голова її бюджетного комітету. З серпня 1914 — член Ради з опіки сімей мобілізованих, поранених і загиблих воїнів.

Наукова робота

Один із основоположників української наукової школи фінансів. Досліджував фінансове право, історію й теорію фінансів. Розробив системний підхід до обґрунтування ринкових реформ, метою яких визначено поєднання економічних, соціальних, правових та етичних складових суспільних перетворень. Автор соціально орієнтованої концепції реформування державних фінансів, а також першого на теренах Російської імперії фахового дослідження з історії західної фінансової думки.

За матеріалами закордонних відряджень підготував низку ґрунтовних праць з історії державного боргу, оподаткування та фінансових реформ. Його концепція державних доходів, положення щодо принципів побудови цілісної соціально справедливої й економічно ефективної податкової системи, обґрунтування регуляторних можливостей та інституційних механізмів оподаткування становлять вагомий внесок у формування й розвиток теорії фінансів та фінансового права, наукових основ економічної політики держави.

Основні праці: «Організація державного господарювання», «Загальна теорія перекладання податків», «Про подушну подать у Росії» (усі три — 1870), «Державний кредит. Нарис наростання державного боргу в Англії та Франції» (1872), «Чинне законодавство про прямі податки», «Погляд на розвиток вчення про податок у А. Сміта, Ж.-Б. Сея, Рикардо, Сисмонді та Дж. Ст. Мілля», «Теорія і практика промислового оподаткування» (усі три — 1879), «Прибутковий податок і умови його застосування», «Про прибутковий податок» (обидва — 1885), «Фінансове право» (1894).

Праці

  • Взгляд на развитие учения о налоге у экономистов А. Смита, Ж.-Б. Сэя, Рикардо, Сисмонди и Д.-С. Милля. Харьков : Университетская типографія, 1870. 171 с.
  • Общая теория переложения налогов. Харьков : Университетская типографія, 1870. 17 с.
  • О подушной подати в России. Харьков : Типография Харьковского Университета, 1870. 29 с.
  • Государственный кредит : Очерк нарастания государственного долга в Англии и Франции. Харьков : Университетская типография, 1872. 426 с.
  • Действующее законодательство о прямых налогах. Санкт-Петербург : Типография М. Стасюлевича, 1879. 242 с.
  • Подоходный налог и условия его применения. Харьков : Типография М. Ф. Зильберберга, 1885. 35 с.
  • Финансовое право. Харьков : С. Д. Ильин, 1894. 565 с.

Література

  1. Лортикян Э. Л. История экономики и экономической мысли Украины. Эволюция рыночной экономики. Харьков : Консул, 2004. 360 с.
  2. Небрат В. Наукова концепція державних доходів та оподаткування М. М. Алексєєнка // Історія народного господарства та економічної думки України : Зб. наук. праць. 2007. Вип. 39–40. С. 279–289.
  3. Економічна наука в Харківському університеті / Кол. авт. ; відп. ред. В. В. Глущенко. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. 372 с.

Автор ВУЕ

В. В. Небрат

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Небрат В. В. Алексєєнко, Михайло Мартинович // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Алексєєнко, Михайло Мартинович (дата звернення: 27.11.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ