Алгебра

1) розділ математики, що вивчає математичні операції й відношеня, а також утворення, що базуються на них; 2) впорядкована пара множин A(R, E), де R – елементи, а E – операції над ними (тобто алгебраїчна система з порожньою множиною відношень)

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ