Аландські конвенції

Ала́ндські конве́нції — угоди про статус Аландських островів 1856 і 1921.

Першу конвенцію укладено 30.03.1856 у м. Парижі (Франція) між Великою Британією, Францією та Росією як додаток до Паризького договору, що завершив Кримську війну 1853–1856. Вона проголошувала демілітаризацію Аландських островів, забороняючи Росії споруджувати там воєнні або морські об’єкти та відновлювати побудовану в 1809 фортецю Бомарсунд (зруйновано у 1854).

Другу конвенцію підписали 20.10.1921 в м. Женеві (Швейцарія) Велика Британія, Німеччина, Данія, Естонія, Італія, Латвія, Польща, Фінляндія, Франція і Швеція. Вона стала результатом розв’язання Лігою Націй суперечки між Фінляндією та Швецією щодо державної приналежності та статусу Аландських островів.

Конвенція забезпечувала суверенітет Фінляндії над островами, водночас гарантуючи збереження мешканцями островів шведської мови, культури й традицій. Як додаток Фінляндія та Швеція уклали договір про дотримання гарантій широкої автономії й одночасне визнання нейтралітету Аландських островів.

Це рішення підтримали й визнали мешканці регіону. Відповідно до конвенції Аландські острови є повністю демілітаризованою зоною, а їхнє населення не підлягає призову на військову службу.

Література

  1. История дипломатии : в 6 т. / Под ред. Громыко А. А., Земсков И. Н. и др. Т. 2. Москва : Политиздат, 1963. 820 с.; Т. 3. Москва : Политиздат, 1965. 832 с.
  2. Zetterberg S. Die Liga der Fremdvolker Russlands. Helsinki : Finnische Historische Gesellschaft, 1978. 279 р.
  3. Tiilikainen T. Åland in European security policy // The Nordic Countries and the European Security and Defence Policy. Oxford, New York : Oxford University Press, 2006. P. 349–355.
  4. Кузьмін О. Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 456 с.
  5. Åkermark S., Heinikoski S., Kleemola-Juntunen P. Demilitarization and International Law in Context: The Åland Islands. Routledge, 2018. 130 p.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Троян С. С. Аландські конвенції // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аландські конвенції (дата звернення: 29.09.2020).

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ