Акція політична

Ланцюг Злуки (71 річниця Акту Злуки між УНР і ЗУНР, 1990)

А́кція політи́чна — активний виступ окремих осіб, груп громадян чи суб’єктів політики, спрямований на досягнення певної політичної мети. Такою метою може бути формування, підтримка або зміна політичних інститутів (наприклад, акція «Україна без Кучми»); декларування певної політичної позиції (політичні акції проти чи за знесення пам’ятників радянської доби в Україні, акція «Ланцюг Злуки») та інші.

Найпоширенішими формами акції політичної є мітинги, демонстрації, пікети, захоплення приміщень тощо. Акція політична може бути мирною або, навпаки, проводитися методами екстремізму та насильства, переростаючи в протистояння з використанням зброї, засобів рукопашного бою. Акція політична може бути погодженою з владою, але найчастіше виникає стихійно.

Різноманітність політичних акцій спонукає владні структури своєчасно реагувати на виступи громадян. Акція політична може сприяти прийняттю ефективних рішень із політичних питань на глобальному та локальному рівнях, стати важливим етапом у врегулюванні політичних конфліктів, визначити зміст діяльності суб’єктів політики та об’єктів політики, на яких ці дії спрямовані.

Література

  1. Sharp G. The Politics of Nonviolent Action : in 3 vol. Boston : Porter Sargent, 1973.
  2. Шарп Д. 198 методов ненасильственных действий // Философские науки. 1990. № 12. С. 33–40.
  3. Дубровин В. Ю. Политические акции как способ реализации молодежной агрессии // Динамика политических систем и международных отношений. 2006. Вып. 1. С. 222–234.
  4. Олещук П. М. Флеш-моб як технологія політичного позиціонування // Гілея. 2010. Вип. 39. С. 658–670.
  5. Бавикіна В. М. Феномен політичного акціонізму в сучасному суспільстві // Грані. 2016. № 9. С. 67–73. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_9_11
  6. Груєва О. В. Методологічні засади аналізу політичного акціонізму // Політикус. 2016. Вип. 4. С. 5–8.

Автор ВУЕ

Л. М. Півнева

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Півнева Л. М. Акція політична // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акція політична (дата звернення: 28.10.2020).

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ