Акцесія

Акце́сія (пізньолат. accessio, від accedere — наближатися) — багатозначний термін:

1) Термін римського, німецького та французькогого права, що буквально означає «приєднання», «долучення»; відношення поєднання і підпорядкованості однієї речі (майнового об’єкта) іншій. У римському праві акцесією називали лише саму приєднану річ; у 19 ст. під акцесією розуміли й сам акт приєднання однієї речі до іншої. Акцесія в першому значенні — плід (fructus) і приналежність (pertinentia). У німецькому та французькому праві під цим терміном розуміється природне поширення власності: нерухомої — у тому випадку, коли, наприклад, висохне річка, що служила кордоном, або коли на такий річці утворюється острів; рухомої — наприклад, приплід тварин.

2) Нарощення власності (найчастіше — нерухомої).

3) Приєднання до виконання договору чи угоди суб’єктом, що до цього не брав у ній участі. Такі договори називають акцесійними.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Акцесія // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акцесія (дата звернення: 15.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ