Акцепт

Акце́пт (від лат. acceptus — прийнятий) — багатозначний термін:

1) В економіці — гарантія сплати або на оплату документів, що відображають товарну або еквівалентну грошам форму, внутрішнього і міжнародного обороту, які оформлені у вигляді відповідного напису акцептанта на лицьовій стороні документа або у вигляді письмової згоди на оплату платіжної вимоги. Акцепт оформлюється у формі надпису «акцептовано» на платіжній вимозі та підписом. Розрізняють акцепт позитивний (платник дає письмову згоду на оплату кожної платіжної вимоги), акцепт негативний (згодою платника вважається неподання у певні терміни письмової відмови від акцепту); в залежності від строку оплати — акцепт попередній (платіжні вимоги постачальника оплачуються після закінчення терміну акцепту), акцепт наступний (платіжні вимоги оплачуються в день їхнього надходження до банку покупця), акцепт вексельний, акцепт чековий та акцепт документів виставлених на інкасо.

2) У цивільному праві — відповідь особи, якій адресовано пропозицію (оферта) укласти договір, про її прийняття. Акцепт за своєю правовою природою є одностороннім правочином, а також стадією укладення цивільно-правового договору. Цивільно-правовий договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції — акцепт другою стороною. Акцепт має бути повним та безумовним, а відповідь про згоду укласти договір на інших, ніж було запропоновано, умовах є відмовою від одержаної пропозиції і водночас новою пропозицією особі, яка зробила попередню пропозицію. Значення акцепту можуть мати конклюдентні дії, зокрема, якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку для акцепту вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказано у пропозиції укласти договір або не встановлено законом. Законодавством передбачається можливість відкликання акцепту. Можна відкликати акцепт до моменту або в момент його одержання, шляхом повідомлення про відкликання акцепту особи, яка зробила оферту. За загальним правилом момент укладення договору збігається з моментом одержання акцепту особою, яка направила пропозицію про укладення договору. Винятком є реальні договори та договори, що підлягають нотаріальному посвідченню.

Література

  1. Бадзим О. С., Задніпровська О. Г., Тичина В. Г. Банківські операції. Київ : КНУТД, 2010. 135 с.
  2. Скоморович І. Г. Банківські операції. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 556 с.
  3. Шалига Т. С. Дистанційне банківське обслуговування роздрібних клієнтів. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. 412 с.
  4. Амбарчян В. С. Методика формування резервів за активними кредитними операціями банків України // Економічний форум. 2016. № 3. С. 253–260.
  5. Стойка О. Я. Банківські операції. Житомир : Житомирський національний агроекологічний університет, 2016. 128 с. 

Автор ВУЕ

І. Ф. Севрюкова

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Севрюкова І. Ф. Акцепт // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акцепт (дата звернення: 19.01.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ