Акустооптика

Акустоо́птика (від акустика і оптика) — багатозначний термін:

1) Розділ акустики, що вивчає взаємодію оптичних хвиль зі звуковими у твердих тілах та рідинах; вплив збуджених у середовищі акустичних (ультразвукових) полів на світлові хвилі, які поширюються в цьому середовищі.

2) Розділ техніки, у рамках якого розробляються та досліджуються прилади, принцип дії яких базується на акустооптичній взаємодії.

Література

  1. Бондаренко В. С., Бочков Б. Г., Громашевский В. Л. Нелинейные акустоэлектронные устройства и их применение. Москва : Радио и связь, 1985. 160 с.
  2. Радиотехника: Энциклопедия / Под ред. Ю. Л. Мазора, Е. А. Мачусского, В. И. Правды. 3-е изд. Москва : Издательский дом «Додэка-ХХI», 2016. 944 с.

Автор ВУЕ

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ