Акупедія

Акупе́дія (дав.-гр. ἀϰοὐω — чути і παιδεία — навчання, виховання) — галузь спеціальної педагогіки (дефектології), розділ теорії навчання та виховання дітей з вадами слуху, навчання їх мовлення за допомогою посилення звуку в діапазоні залишкового слуху. Як розділ аудіології (вивчає здатність слухати) спирається на результати досліджень у галузі фізики, фізіології, мовознавства, теорії комунікації, психології та педагогіки.

Основні педагогічні завдання акупедії:

а) максимально розвинути у дітей із залишками слуху здатність до слухового сприймання немовних звуків та елементів мовлення, щоб вони могли використовувати слухову функцію для пізнання навколишнього світу та орієнтування в ньому;

б) розробити методики, за допомогою яких доповнюється й полегшується зорове сприймання усного мовлення, що здійснюється на основі читання з губ;

в) підвищення ефективності навчання вимови;

г) естетичне виховання дітей через опанування звукової картини світу.

Унаслідок розширення життєвої і мовної практики, накопичення словника, оволодіння морфологічними і синтаксичними закономірностями мови дитина поступово починає оволодівати спочатку ритмічною, а потім і фонематичною структурою слів.

Література

  1. Рау Ф. Ф. О психологических основах развития слухового восприятия речи у глухих детей // Дефектология. 1977. № 3.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ