Актуалізму принцип

Чарльз Лайєль — засновник принципу актуалізму

Актуалі́зму при́нцип (лат. actualis — діяльний, теперішній, сучасний) — у природничих науках — наукове положення, згідно з яким у минулому діяли ті самі закони природи, що й нині. Геолог Ч. Лайєль (1797–1875) сформулював принцип актуалізму: «Сучасність — ключ до минулого». Згідно з принципом актуалізму, вивчаючи сучасні фізичні, хімічні, геологічні та географічні процеси, можна робити висновки щодо аналогічних процесів у минулому.

Принцип актуалізму — наукова основа історико-геологічних і палеогеографічних досліджень. Його дотримання широко використовується при реконструкціях ландшафтів і географічних процесів минулих епох, у вулканології, літології (вчення про осадове породоутворення), частково в тектоніці та палеонтології та інших галузях геології. На підставі принципу актуалізму пояснюють утворення гірських порід і пов’язаних із ними корисних копалин, відтворюють геологічну історію суходолу, морів і океанів в окремі геологічні періоди та епохи. Однак сучасні палеогеографи і геологи не визнають повної аналогії між географічними й геологічними процесами в минулому і сьогоденні (на чому наполягав Ч. Лайель) і застосовують принцип актуалізму, зважаючи на хід розвитку Землі, її географічної оболонки, геологічної будови.

Принцип актуалізму уперше виклав Дж. Гаттон («Теорія Землі»; 1795), згодом розвинув Ч. Лайєль («Принципи геології»; 1830).

Література

  1. Актуализм, Актуалистический метод // Геологический словарь. Москва, 1960.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ