Актуалізація інтересів

Актуаліза́ція інтере́сів (від лат. actualis — дійсний, справжній, дійовий) — активне представлення, проголошення важливості та зацікавленості в реалізації індивідами та соціальними групами власних суспільно-політичних інтересів, одна з функцій політичної системи.

Інтерес як рушійний фактор політичної діяльності та поведінки індивідів, груп, соціальних спільнот і практичне виявлення необхідності виникає як усвідомлення та осмислення індивідами своїх нагальних потреб як об’єктивного явищ. Політичні актори, визначаючи основну проблематику розвитку суспільства та системного реформування, окреслюють шляхи, форми та засоби ефективного задоволення інтересів згідно з власними потребами.

Актуалізація інтересів має кілька стадій:

1) усвідомлення своїх потреб та інтересів;

2) пошук способів їх реалізації;

3) захист потреб та інтересів.

Спочатку відбувається латентна актуалізація інтересів через їх агрегування, а потім — через публічну артикуляцію. Актуалізація інтересів постійно трансформується і здійснюється на кількох рівнях: індивідуальному, груповому, корпоративному, регіональному, загальнодержавному, міжнародному та глобальному.

Однією з основних умов успішної актуалізації інтересів є рівень політичної свідомості та політичної культури, рівень соціально-економічного розвитку суспільства, міжнародна кон’юнктура та включеність держави в світову спільноту і в глобалізацію. Успіх актуалізації інтересів залежить від готовності акторів досягати своїх цілей, використовуючи ресурси та відповідні важелі.

Актуалізація інтересів може бути як у вигляді прийняття державних рішень (прийняття бюджету, виплата соціальних субсидій), формування адекватної зовнішньої політики, створення міжнародних союзів (від ООН до ЄС), проведення системних реформ (посткомуністичні трансформації), так і у вигляді суспільних рухів, акцій протесту (Революція гідності 2014, тарифний майдан, податковий майдан тощо).

Література

  1. Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації: аналітична доповідь / За ред. Г. І. Зеленько. Київ, 2014. 164 c.
  2. Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві. Київ, 2014. 206 с.

Автор ВУЕ

М. В. Шаповаленко

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Шаповаленко М. В. Актуалізація інтересів // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Актуалізація інтересів (дата звернення: 17.01.2022).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ