Акти історичні (видання)

Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Титульна сторінка 1 тому

А́кты истори́ческие, Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею — п’ятитомна збірка документів із історії Росії, видана у 1841–1843 Археографічною комісією імператорською. Охоплює матеріали за 1334–1700.

Матеріали Актів присвячено політичній, дипломатичній, соціально-економічній і військовій історії Росії. Вміщено жалувані грамоти великих князів і царів монастирям і великим землевласникам, договірні грамоти великих і удільних князів, судебники 1497 і 1550, законодавчі акти, матеріали про колонізацію Сибіру й відносини з Китаєм.

У збірці оприлюднено численні документи з історії Російської православної церкви, її відносин зі східними патріархатами, матеріали про єресь жидівствуючих у Північній Росії (15 ст.), розкольницькі рухи 17 ст. тощо.

1846–1872 Археографічна комісія Імператорська опублікувала 12-томну збірку документів «Доповнення до Актів історичних, зібрані й видані Археографічною комісією» («Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею»), що охоплюють той самий період (1334–1700). У серії доповнень представлено матеріали з історії відносин Росії з європейськими державами, колонізації узбережжя Північного Льодовитого океану, повідомлення про умови життя тюркських і фінно-угорських народів Росії в 17 ст., розвиток видобувної промисловості й промислів у 17 ст., статистичні дані про кількість населення в окремих містах тощо.

Література

Брачев В. Петербургская археографическая комиссия (1834–1929). Санкт-Петербург, 1997.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Акти історичні (видання) // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акти історичні (видання) (дата звернення: 20.04.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ