Акти судові

А́кти судові́ — види юридичних документів, що в письмовій формі, встановленій процесуальним законодавством, засвідчують той чи інший факт, який мав місце під час судового провадження.

До судових актів, зокрема, належать:

  • вирок — рішення суду першої інстанції про винність або невинність відданої до суду особи;
  • ухвала — всі рішення, крім вироку, які виніс суд першої інстанції у судових та розпорядчих засіданнях, і рішення, винесені судом касаційної інстанції, а також рішення колегії у кримінальних справах Верховного Суду України;
  • постанова — одноособове рішення судді, президії суду, Пленуму Верховного Суду України;
  • касаційне подання прокурора про скасування або зміну вироку, який не набув законної сили;
  • окреме подання прокурора про скасування або зміну ухвали суду чи постанови судді, які не набули законної сили;
  • касаційна скарга, що подається учасниками процесу до касаційної інстанції на вирок, який не набув законної сили; окрема скарга, що подається учасниками процесу до касаційної інстанції на ухвалу суду, постанову судді, які не набули законної сили;
  • протест у порядку нагляду уповноважених законом осіб про скасування або зміну вироку, ухвали і постанови суду, що набули законної сили;
  • протокол — документ про проведення судових дій, їхній зміст і наслідки.

Особливе місце серед судових актів посідають постанови Пленуму Верховного Суду України, в яких узагальнюється судова практика з певних категорій справ і даються роз’яснення щодо правильного застосування норм чинного законодавства.

Література

  1. Таликін Є. А. Судові акти та господарська процесуальна форма: окремі аспекти співвідношення // Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2014. № 29. С. 86–93. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2014_29_15
  2. Фесик К. О. Судові акти колективного провадження: проблеми розвитку цивільного процесуального законодавства України // Судова апеляція. 2015. № 3. С. 133–140. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Suap_2015_3_16

Автор ВУЕ

А. Й. Міллер

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Міллер А. Й. Акти судові // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акти судові (дата звернення: 21.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ