Акти Національного банку України нормативно-правові

Акти Національного банку України нормативно-правові

А́кти Націона́льного ба́нку Украї́ни нормативно-правові — офіційні документи Національного банку України, що мають юридичну силу в системі джерел правового регулювання банківської діяльності, видаються в формі указів, положень, інструкцій і є обов’язковими для органів державної влади, місцевого самоврядування, всіх юридичних та фізичних осіб. Акти Національного банку України спрямовані на мінімізацію численних ризиків, пов’язаних із функціонуванням банківської системи і тим самим забезпечити стабільне функціонування банківського сектору економіки в цілому. Офіційна публікація актів Національного банку України здійснюється в друкованих виданнях — «Офіційному віснику України», газетах «Урядовий кур’єр» чи «Голос України», або на сторінці Офіційного інтернет-представництва НБУ в розділі «Офіційне опублікування нормативно-правових актів».

Джерела

Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. 1999. № 29. Ст. 238. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Акти Національного банку України нормативно-правові // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акти Національного банку України нормативно-правові (дата звернення: 26.02.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ