Акти Західної Росії

Акти Західної Росії. Титульна сторінка 1 тому

А́кты За́падной Росси́и («Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею») — п’ятитомна збірка документів з історії Білорусі, Литви, України та Росії 1340–1699, опублікована Археографічною комісією Імператорською (м. Санкт-Петербург).

Редактори видання — І. Григорович (т. 1–4) та І. Боричевський (І. Тарнава-Боричевський) (т. 5).

Матеріали збірки висвітлюють політичні питання історії згаданих територій, їхні взаємини з Королівством Польським у складі Речі Посполитої, Лівонським орденом, Кримським ханством.

Серед документів, опублікованих у «Актах Западной России»:

• окружна грамота литовського князя Вітовта про відокремлення київської митрополії;

• договірні, присяжні й поручні грамоти давньоруських удільних князів із литовськими князями Казимиром Ягеллончиком та Олександром Ягеллончиком;

• жалувані грамоти київським митрополитам, єпископам, монастирям, церквам і містам, статейні списки, накази тощо;

• договір польського короля Сигізмунда III з московськими боярами (1610–1612);

• грамоти східних патріархів (1588, 1589, 1590, 1620);

• матеріали до історії Берестейської унії 1596 (1592–1614), про діяльність церковних братств;

• документи про Хмельниччину, відносини з Кримським ханством (1663–1699);

• універсали Б. Хмельницького та інших гетьманів про права й повинності жителів Києва тощо.


Література

  1. Улащик Н. Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии феодального периода. Москва, 1973.
  2. Брачев В. Петербургская археографическая комиссия (1834–1929). Санкт-Петербург, 1997.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Акти Західної Росії // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акти Західної Росії (дата звернення: 2.07.2020).

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ