Акти Верховної Ради України

А́кти Верхо́вної Ра́ди Украї́ни — рішення Верховної Ради України у формі законів, постанов, резолюцій, декларацій, звернень, заяв тощо, що приймаються визначеною Конституцією України кількістю голосів народних депутатів України з питань, віднесених до компетенції Верховної Ради України.

Реалізуючи свої повноваження, Верховна Рада України ухвалює рішення, прийняття яких здійснюється виключно на її пленарних засіданнях і являє собою процес формування та вираження волі парламенту України. Рішення Верховної Ради є результатом її волевиявлення і ухвалюються на колегіальній основі шляхом голосування народних депутатів України. Прийняття рішень Верховною Радою відбувається виключно на її пленарних засіданнях після обговорення питань більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, шляхом відкритого поіменного голосування, крім випадків, передбачених Законом України «Про Регламент Верховної Ради України», коли проводиться таємне голосування шляхом подачі бюлетенів. Конституція України уповноважує Верховну Раду України на прийняття «рішень» (ч. 2 ст. 84) і «актів» (ст. 91). Відповідно до офіційного тлумачення Конституційного суду України, під терміном «рішення» Верховної Ради України треба розуміти результати волевиявлення парламенту України з питань, віднесених до його компетенції, а під терміном «акт» — рішення Верховної Ради України з питань, віднесених до її компетенції, тобто документи, що приймаються визначеною Конституцією України кількістю голосів народних депутатів України у формі законів, постанов тощо. Проаналізувавши відповідні статті Основного Закону, суд прийшов до висновку, що терміни «рішення» і «акти» Верховної Ради України — це взаємозв’язані правові категорії, які співвідносяться між собою як зміст і форма.

Література

  1. Ришелюк А. М. Законотворчість в Україні. Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. 384 с.
  2. Петришин О. В., Погребняк С. П., Смородинський В. С. та ін. Теорія держави і права. Харків : Право, 2015. 368 с.

Автор ВУЕ

В. А. Яцук

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Яцук В. А. Акти Верховної Ради України // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акти Верховної Ради України (дата звернення: 24.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ