Активність (у хімії)

Акти́вність — у хімії — величина, яка характеризує термодинамічні властивості речовин у розчинах. Пружність пари, температура замерзання і кипіння та інші властивості розчинів залежать від активності речовин, що входять до їхнього складу. Відношення активності до концентрації називають коефіцієнтом активності. Введення величин активності дає змогу при вивченні реальних розчинів користуватися формулами для ідеальних розчинів.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ