Активність радіонуклідів

Антуан Анрі Беккерель — один із першовідкривачів активності радіонуклідів

Акти́вність ра́діонуклі́дів — кількість радіоактивних розпадів у певній кількості радіоактивного матеріалу за одиницю часу. Одиницею виміру за СІ є бекерель (Бк) — в честь французького фізика, першовідкривача радіоактивності і Нобелівського лауреата А. Беккереля. Один бекерель визначається як активність матеріалу, в якому відбувається один розпад за одну секунду. Похідними величинами є питома активність (активність одиниці маси речовини), об’ємна активність та поверхнева активність. Активність радіонуклідів може бути визначена математично, якщо відомий період напіврозпаду радіоактивного елемента та його маса, хоч на практиці частіше вирішують зворотну задачу.

Література

  1. Choppin G. R., Liljenzin J. O., Rydberg J. Radiochemistry and Nuclear Chemistry, 3rd ed. Woburn, 2002.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ