Активності цикл


Акти́вності ци́кл — періодичні зміни рухливості та поведінки тварин у зв’язку зі зміною умов їхнього існування та спричинюваної цими коливаннями інтенсивності обміну речовини. Цикл активності — один із проявів біологічних ритмів. Розрізняють сезонний (зумовлює періодичність розмноження, сезонні міграції тварин, заціпеніння тварин, сплячку тощо) та добовий (визначає добові міграції тварин, зміну їхньої добової активності та ін.) цикли.

Див. також

Автор ВУЕ