Активатор


Актива́тор (від лат. activus — активний, дієвий) — багатозначний термін:

1) Речовина, додавання якої підсилює певні властивості речовини, матеріалу:

  • у каталізі активатор підвищує активність і вибірковість каталізатора, а іноді і його стійкість;
  • в адгезії активатор посилює взаємодію між наповнювачем і полімерною сполукою;
  • в біології активатор підвищує репродукцію вірусів у клітині або збільшує їх інфекційну активність.

2) Пристрій, призначений для активізації чи пришвидшення роботи машини або приладу (наприклад, активатор пральної машини).

3) Жаргонне. Програма, що дозволяє згенерувати код активації, який однозначно відповідає комплектуючим комп’ютера і параметрам встановленої операційної системи.

Література

  1. Сиволоб А. В. Молекулярна біологія. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. 384 с.
  2. Кабачний В. І. та ін. Фізична та колоїдна хімія / 2-ге вид., перероб. та доп. Харків : НФаУ. 2015. 432 с.

Автор ВУЕ