Акселерація в економіці

Акселерація в економіці

Акселера́ція в еконо́міці — багатозначний термін:

1) Дострокове припинення дії підприємницької угоди.

2) Застереження в кредитній угоді у вигляді зобов’язання довгострокового погашення позичальником несплаченої суми у випадку настання певних умов, наприклад порушення графіку сплати позичальником процентів.

3) Принцип, згідно з яким будь-який приріст або скорочення доходу, кількості готової продукції чи попиту вимагає ще більшого приросту чи скорочення інвестицій. Цей принцип сформулювали французький економіст А. Афтальйон (1913) та американський економіст Дж. Кларк (1919). У подальшому він був обґрунтований у роботах американських учених Р. Харрода, П. Самуельсона та англійського економіста Дж. Хікса. Принцип акселерації застосовують у поєднанні з мультиплікатором Кейнса, який встановлює залежність між приростом доходу та приростом автономних інвестицій:

Y(t) = A(t) + (1− s)Y (t −1) + ν(Y (t −1) − Y(t − 2)),

де A(t) — автономні інвестиції, 1 – s — частка споживання в національному доході Y, ν — акселератор.

Література

  1. Владімірська М. та ін. Кредити і позики: отримуємо, надаємо, обліковуємо: практ. керівництво / За ред. І. Єгорова. Дніпро : Баланс-Клуб, 2009. 176 с.
  2. Кредити, позики, фінансова і матеріальна допомога: практ. керівництво. Дніпро : Баланс-Клуб, 2013. 111 с.
  3. Болгар Т. Проблемні кредити у банківській діяльності в умовах фінансової кризи: монографія. Кременчук : Щербатих О. В., 2013. 367 с.
  4. Використовуємо без проблем кредити, позики, фіндопомогу: банк. кредит, позика, факторинг, гранти. Дніпро : Баланс-Клуб, 2017. 95 с.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Акселерація в економіці // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акселерація в економіці
Дата звернення: 12.12.2019.