Акредитація освітньої програми


Акредита́ція освітньої програми — процедура, в результаті якої офіційно підтверджується відповідність якості освітніх послуг, що надаються вишем за розробленою ним програмою, чинним державним вимогам, освітнім стандартам.

Акредитацію освітніх програм провадить Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти — колегіальний орган, уповноважений на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти. Рішення щодо акредитації освітньої програми ухвалюється за результатами акредитаційної експертизи та на підставі експертного висновку. Сертифікат про первинну акредитацію освітньої програми видається строком на 5 років, при другій та наступних акредитаціях — строком на 10 років.

Акредитація освітніх програм регулюється Законом України «Про вищу освіту» (2014), Постановою Кабінету Міністрів України № 1117 (від 23.12.2015) «Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів», іншими документами.

Автор ВУЕ

Т. С. Крайнікова

Покликання на цю статтю:
Крайнікова Т. С. Акредитація освітньої програми // Велика українська енциклопедія. URL: http://vue.gov.ua/Акредитація освітньої програми (дата звернення: 19.06.2019).