Академія наук Молдови

Логотип академії

Акаде́мія нау́к Молдо́ви (молд./рум. Academia de Ştiinţe a Moldovei) — провідна наукова установа Республіки Молдова, центр фундаментальних досліджень у галузі соціогуманітарних та природничих наук. Академію наук Молдови засновано 02.08.1961 у м. Кишиневі як Академію наук Молдавської РСР. Передумовою створення Академії наук Молдови стало заснування 12.06.1946 в м. Кишиневі науково-дослідної бази АН СРСР. 1949 на базі Інституту історії, мови й літератури та профільних секторів було створено Молдавську філію АН СРСР. 1961 до складу Академії наук Молдови входили відділення: Фізико-технічних і математичних наук, Біологічних і хімічних наук, Соціальних наук, Енергетичної кібернетики, Мікробіології, Палеонтології і стратиграфії, Географії, а також Ботанічний сад і Центральна наукова бібліотека ім. А. Лупана. Нині Академія наук Молдови поділяється на три відділення: Природничих наук і наук про життя, Соціальних і гуманітарних наук, Точних і економічних наук. Відділення Природничих наук і наук про життя поділяється на два підвідділи: медичних і сільськогосподарських наук. Керівними органами Академії наук Молдови є Асамблея Академії наук Молдови та Вища рада з науки і технологічного розвитку Академії наук Молдови. Вищим керівним органом є Асамблея, до складу якої входять академіки, члени-кореспонденти, доктори-хабілітат і доктори наук, обрані на зборах відділень Академії наук Молдови. Виконавчим органом Академії наук Молдови є Вища рада з науки і технологічного розвитку. Керівництво Академією наук Молдови покладено на її президента, який обирається Асамблеєю шляхом таємного голосування терміном на чотири роки. Президент здійснює керівництво роботою Академії наук Молдови, очолює Асамблею та Вищу раду з науки й технологічного розвитку; представляє Академію наук Молдови перед органами влади, а також у міжнародних організаціях. Основне джерело фінансування Академії наук Молдови — дотації з державного бюджету. До складу Академії наук Молдови входять: 50 дійсних членів (академіків), 46 членів-кореспондентів, 45 почесних членів, 15 почесних докторів «Honoris Causa».

Упродовж останніх років установи Академії наук Молдови зосереджуються на дослідженні проблем математики й інформатики, фізики твердого тіла, мікро- й оптоелектроніки, геологічних і геофізичних процесів на території Молдови, фізико-технічних проблем енергетики, хімії координаційних сполук, органічної й біоорганічної хімії, фізіології й біохімії рослин, мікробіології, генетики й селекції, вивчення, охорони, збагачення й раціонального використання рослинного й тваринного світу Молдови. У галузі соціальних і гуманітарних наук науковці Академії наук Молдови працюють над дослідженням національної економіки Молдови, історії Молдови й інших країн, лінгвістики, літературознавства, філософії, соціології, правознавства, мистецтвознавства, етнографії й фольклору. Академія наук Молдови видає періодичні видання: «Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldove» («Вісник Академії наук Молдови»), «Akademos», «Academica» та ін. 1996 укладено «Договір про співробітництво між Академією наук Молдови і Національною академією наук України». Налагоджується співпраця Академії наук Молдови з українськими вишами.

Література

  1. Дука Г. Молдавско-украинские культурные и научные связи: история и современность // Наука та наукознавство. 2009. № 1.
  2. Академії наук країн Європи: у 2 кн. Київ, 2012. Кн. 2.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ