Академічна бесіда

Академічна бесіда

Академічна бесіда

Дата створення 16.10
Рік створення 1870
Рік ліквідації 1871
Статус студентське товариство
Профіль діяльності просвітництво
Очільник Авдиковський, Орест Арсенович
Розташування Львів, Україна


«Академі́чна бе́сіда» — перше статутне українське студентське товариство, яке виконувало функцію читальні. Засноване 16.10.1870 групою студентів Львівського університету. Голова товариства — український письменник, громадський діяч О. Авдиковський.

Унаслідок розколу між прихильниками української і русофільської орієнтацій частина студентів вийшла з «Академічної бесіди» і заснувала русофільське товариство «Академічний кружок» (1870–1895). 1871 товариство «Академічна бесіда» самоліквідувалося, передавши майно новій організації «Дружній лихвар» (1870–1882).

Література

  1. З історії української молодіжі в Галичині 1871–1884: істор. очерк розвою товариства «Дружній Лихвяр», опісля «Академічне Братство». 1871–1885. З передмовою д-ра І. Франка // Записки наукового товариства ім. Т. Г. Шев­ченка. Львів, 1903. Т. 55. С. 1–26.
  2. Історичний огляд життя в студентських українських організаціях / Упоряд. З. Ф. Кузеля. Львів, 1908. 149 с.
  3. Леник В. Українська організована молодь (молодечі організації від початків до 1914 р.). Львів, Мюнхен, 1994. 182 с.
  4. Ковалюк Р. Т. Український студентський рух на західних землях ХІХ-ХХ ст. Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2001. 420 с.
  5. Лісовець О. В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України. Київ : Академія, 2011. 249 с.

Автор ВУЕ

Г. І. Калінічева

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Калінічева Г. І. Академічна бесіда // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Академічна бесіда (дата звернення: 28.05.2020).

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ