Азотфіксуючі мікроорганізми


Азотфіксу́ючі мікрооргані́зми — мікроорганізми, що засвоюють молекулярний азот атмосфери. До активних азотфіксуючих мікроорганізмів належать вільноживучі в ґрунті й водоймах азотобактер і клостридій та симбіотичні мікроорганізми — бульбочкові бактерії. Атмосферний азот фіксують також певні види актиноміцетів, мікоризних грибів, дріжджів, спірохет, а також деякі ціанобактерії (синьо-зелені водорості), бактерії, що живуть у кишечнику багатьох тварин. Азотфіксуючі мікроорганізми відіграють важливу роль у кругообігу Нітрогену в природі, збагачують ґрунт азотом, перетворюючи його на доступні для рослин форми. Першим азотфіксуючі мікроорганізми виділив у 1898 український мікробіолог С. Виноградський (народився у м. Києві). Названо азотфіксуючі мікроорганізми на честь Л. Пастера Clostridium pasterianum.

Література

  1. Умаров М. М., Кураков А. В., Степанов А. Л. Микробиологическая трансформація азота в почве. Москва : ГЕОС, 2007. 138 с.
  2. Клименко І. І. Характеристика екотоксикологічного стану агроекотопів за показниками захисних функцій ґрунту // Агроекологічний журнал. 2014. № 2. С. 100–103.
  3. Гресь Г. О. Профільне навчання. Спеціальна мікробіологія : в 2 ч. Харків : Основа, 2018. Ч. 1. 76 с.

Див. також

Автор ВУЕ