Азометан

Аліфатична сполука Н3C—N=N—CH3

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ