Аеренхіма


Американський лотос (лат. Nelumbo lutea)

Аеренхі́ма (від грец. ἀήρ — повітря і ἔγχυμα, букв. — налите, тут — тканина) — повітроносна тканина рослин, яка складається з тонкостінних паренхімних клітин і значної кількості міжклітинних просторів (міжклітинників). Аеренхіма характерна для водяних та болотяних рослин, деяких гігрофітів. Великі міжклітинні простори та канали аеренхіми, заповнені повітрям, забезпечують рослині плавучість, інтенсивний газообмін між коренями і листками, створюють запас кисню та вуглекислого газу, необхідний для її життєдіяльності в умовах поганої аерації.

Література

  1. Стеблянко М. І. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин. Київ : Вища школа, 1995. 384 с.
  2. Недуха О. М. Гетерофілія у рослин. Київ : Альтерпрес, 2011. 192 с.

Автор ВУЕ