Аерація води

Аерація води в акваріумі
Аерація води

Аера́ція води́ — збагачення водного середовища киснем за допомогою хімічних (внесення хімічних реагентів — гідроген пероксиду, кальцій пероксиду, калій перманганату тощо, які, взаємодіючи з водою, виділяють кисень), біологічних (стимулювання розвитку фітопланктону водойм як головного продуцента кисню; вселення рослиноїдних риб, що оптимізують видовий склад водної рослинності), та механічних методів.

У практиці аквакультури застосовують переважно механічні засоби аерації води, які забезпечують:

  • розбризкування води у шарі атмосферного повітря;
  • розпилення атмосферного повітря у шарі води;
  • змішування води з повітрям під високим тиском;
  • змішування води з повітрям у товщі водойми;
  • змішування води з повітрям біля поверхні водойми й у товщі води.

Більшість аераційних установок функціонує за принципом продування атмосферного повітря у вигляді дрібних бульбашок крізь товщу води, завдяки чому кисень повітря розчиняється у ній, досягаючи концентрації до 7–8 мг/дм3. Ефективнішим методом насичення води киснем є оксигенація, застосування якої дозволяє підвищити вміст кисню до 15 –50 мг/л. Оксигенатори — пристрої, що забезпечують збагачення води киснем за безперервного потоку та перевищення рівня рівноважного насичення не з атмосферного повітря, а із суміші газів, більшу частку в якій (понад 90 %) становить кисень.

В індустріальній аквакультурі застосовують також акватектори — апарати, принцип дії яких ґрунтується на процесі дифузії мікробульбашок газу діаметром 0,05 мм у воді.

Література

  1. Запольський А. К. Водопостачання, водовідведення та якість води. Київ : Вища школа, 2005. 671 с.
  2. Алимов С. І., Андрющенко А. І. Ставове рибництво. Київ : Видавничий центр НАУ, 2008. 636 с.
  3. Жигин А. В. Замкнутые системы в аквакультуре. Москва : РГАУ-МСХА, 2011. 664 с.
  4. Савчук Л. В., Курилець O. Г., Васійчук В. О. Деферизація природних вод методом глибокої аерації // Науковий вісник НЛТУ України. 2017. Вип. 27 (4). С. 103–107. URL: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2017/27_4/25.pdf

Автор ВУЕ

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ