Адсорбція


Адсо́рбція (від лат. ad — до, при і sorbere — поглинати) — багатозначний термін:

1) Поглинання будь-якої речовини (адсорбата) з газоподібного середовища або розчину поверхневим шаром рідини чи твердого тіла (адсорбента), зокрема, мембранами біологічними. Розрізняють фізичну адсорбцію й хемосорбцію. Адсорбція залежить від природи адсорбента та адсорбата, властивостей і концентрації адсорбованої речовини і температури. Адсорбцію широко використовують для очищення і одержання різних речовин, для фарбування тканин, у вакумній техніці тощо. Найчастіше застосовують тверді адсорбенти — активне вугілля, силікагель та ін.

2) В біологічних системах адсорбція — перша стадія поглинання субмікроскопічними колоїдними структурами, клітинами й тканинами різних речовин із зовнішнього середовища. Функціонування біологічних мембран, перші етапи взаємодії ферментів із субстратом, захисні реакції проти токсичних речовин, процеси всмоктування тощо пов’язані з адсорбцією. Явище адсорбції використовують для одержання й очищення біологічно активних речовин — вітамінів, ферментів, гормонів, антибіотиків.

Література

  1. Диксон М. Ферменты : в 3 т. / Пер. з англ. Москва, 1982. Т. 1–2.
  2. Губський Ю. І. Біологічна хімія: Підручник. Київ, Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. 508 с.
  3. Гонський Я. І., Максимчук Т. Н. Біохімія людини. Київ : Укрмедкнига, 2001. 736 с.
  4. Ніжніченко Н. М., Магда В. І. Колоїдна хімія : Навчальний посібник. Полтава, 2007. 219 с.
  5. Костржицький А. І. та ін. Фізична і колоїдна хімія. Київ : Центр навчальної літератури, 2008. 496 c.
  6. Берёзкин В. И. Введение в физическую адсорбцию и технологию углеродных адсорбентов. Санкт-Петербург : Виктория плюс, 2013. 409 с.
  7. Кабачний В. І. та ін. Фізична та колоїдна хімія. 2-ге вид., перероб. та доп. Харків : Золоті сторінки, 2015. 432 с.

Автор ВУЕ