Адміністративні трибунали міжнародних організацій

Міжнародний трибунал ООН з морського права. Вирішення суперечки щодо делімітації морського кордону між Ганою та Кот-д'Івуаром в Атлантичному океані

Адміністрати́вні трибуна́ли міжнаро́дних організа́цій — судові органи, які створюються міжнародними, міждержавними організаціями для розгляду справ членів міжнародної цивільної служби з приводу порушення їхніх прав.

1946 рішенням Міжнародної організації праці (МОП) було засновано Адміністративний трибунал МОП, юрисдикцію якого визнають для себе обов’язковою усі міжнародні організації системи Організації Об’єднаних Націй (ООН), Генеральна Асамблея ООН (ГА ООН), а також Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО), Міжнародна морська організація (ІМО). Для ООН ГА ООН 1949 створила окремий адміністративний трибунал Його юрисдикцію визнають і ІКАО та ІМО. Органи адміністративної юстиції міжнародних організацій працюють і на регіональному рівні, наприклад, у Європейському Союзі, Європейському космічному агентстві тощо.

Адміністративні трибунали діють на основі внутрішнього права міжнародних організацій, яке регламентує правовий статус міжнародних цивільних службовців. Розглядаються скарги про невиконання умов угод, укладених організацією із службовцями, спори щодо призначення на посади та ін. Рішення адміністративних трибуналів обов’язкові для виконання і оскарженню не підлягають. Проте якщо ГА ООН або відповідний орган спеціалізованої установи її системи заперечують рішення адміністративних трибуналів, то справа передається до Міжнародного суду ООН. Справи, які розглядаються адміністративними трибуналами, стосуються виключно правовідносин у межах міжнародної організації і не можуть вирішуватися ні національними судами, ні загальними міжнародними (міждержавними) судовими органами. До адміністративних трибуналів ООН входить 7 членів, яких обирає ГА ООН на 3 роки. Кожна справа розглядається 3 членами адміністративних трибуналів. Мотивоване рішення приймається більшістю голосів. Адміністративний трибунал МОП складається з 3 членів і 3 помічників, які обираються МОП на 3 роки. Рішення приймаються 3 членами трибуналу, з яких хоча б один є суддею. Рішення має бути обґрунтованим і прийнятим більшістю голосів.

Література

  1. Антипенко В. Ф. та ін. Міжнародне публічне право : у 3 т. Київ : НАУ, 2012. Т. 1. 420 с.
  2. Перепьолкін С. М., Сироїд Т. Л., Філяніна Л. А. Міжнародне право. Харків : Юрайт, 2014. 403 с.

Автор ВУЕ

В. І. Євінтов

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Євінтов В. І. Адміністративні трибунали міжнародних організацій // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Адміністративні трибунали міжнародних організацій (дата звернення: 23.06.2021).

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності