Адміністративне регулювання

Адміністрати́вне регулюва́ння — система адміністративно-організаційних заходів, які забезпечують державне регулювання економічної сфери суспільства. Адміністративні методи державного регулювання ефективно застосовують у таких основних сферах: безпосередній контроль держави над монопольними ринками; адміністративне регулювання ринків товарів нееластичного попиту, які належать до монополії держави, із застосуванням планування цін, введенням твердих ставок акцизних податків; забезпечення економічної безпеки виробництва; розробка стандартів, необхідних для здійснення всіх видів виробничої та економічної діяльності й контролю за їх виконанням; визначення й підтримка мінімальних припустимих параметрів і норм життєдіяльності людини; захист національних інтересів у сфері міжнародних економічних відносин. Сфера застосування адміністративних регуляторів ринкових відносин значна. У країнах з розвинутою економікою вони успішно сприяють підвищенню ефективності економічних відносин. Однак вплив держави на економіку не може бути довільним. Ринковий механізм диктує економічним діям держави свої вимоги. Застосування адміністративного регулювання не повинне призводити до послаблення ринкових стимулів, бо суспільство може зіштовхнутися з такими явищами, як дестабілізація кредитно-грошової системи й державних фінансів, зростання безробіття та інфляції тощо.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ