Адміністративна процедура

Адміністрати́вна процеду́ра — офіційно встановлений порядок розгляду та вирішення органами публічної адміністрації справ фізичних та юридичних осіб, спрямований на прийняття адміністративного акта або укладання адміністративного договору.

За характером ініціювання розрізняють заявну (починає особа) та втручальну (починає адміністративний орган) адміністративну процедуру. Обов’язковим учасником процедури є фізична або юридична особа. Крім очевидних адресатів адміністративних актів (зокрема, заявника чи скаржника), виокремлюють ще «зацікавлених осіб», тобто осіб, які вступають в адміністративного провадження за власною ініціативою або їх залучають за ініціативою адміністративного органу, оскільки рішення у справі може вплинути на їхні законні інтереси. У більшості розвинених країн питання загальної адміністративної процедури врегульоване окремим законом, де зафіксовано такі стандарти, як право особи бути вислуханою перед прийняттям негативного адміністративного акта, обов’язки адміністративного органу мотивувати свої рішення й зазначати порядок їх оскарження тощо. У законі також визначено інститути адміністративного оскарження, перегляду (скасування) адміністративних актів тощо. За таких умов у спеціальних (тематичних) законах зберігають, за потреби, лише особливості окремих проваджень. Перші систематизовані закони про загальну адміністративну процедуру ухвалили в Австрії (1925), Польщі та Чехословаччині (1928). Найкращими сучасними законами в Європі вважають такі закони у ФРН (1976), Нідерландах (1992) тощо.

Література

  1. Зіллер Ж. Політико-адмістративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз / Перекл. з франц. В. Ховхуна. Київ : Основи, 1996. 420 с.
  2. Тимощук В. П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії. Київ : Конус-Ю, 2010. 296 с.
  3. Фролов Ю. М. Адміністративні процедури: зміст та особливості // Форум права. 2013. № 3. С. 692–698.
  4. Братель С. Г. Поняття та ознаки адміністративних процедур // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2014. Т. 2. Вип. 1. С. 66–69.

Автор ВУЕ

В. П. Тимощук

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Тимощук В. П. Адміністративна процедура // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Адміністративна процедура (дата звернення: 24.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ