Адміністративна діяльність

Адміністрати́вна дія́льність — фактичне здійснення органами державної влади своїх цілей та завдань, функцій та методів, що виявляються в різноманітних діях, поведінці державних службовців, їх взаємозв’язках з іншими учасниками управлінських відносин.

Для реалізації адміністративної діяльності органи державної влади наділені повноваженнями державно-владного характеру, тобто одержали від держави право здійснювати розпорядчу функцію. Виконавчо-розпорядчу діяльність органів державної влади спостерігаємо, зокрема, у процесі державного впорядкування різних сфер суспільного життя; у наданні фізичним та юридичним особам різноманітних адміністративних послуг; у забезпеченні реалізації та захисту прав і свобод особи в адміністративному порядку (процес та/або процедура); в організації і функціонуванні системи органів виконавчої влади; у врегулюванні державно-службових правовідносин. Адміністративна діяльність — це врегульована нормами адміністративного права діяльність органів державної влади, реалізована в адміністративно-правових формах із використанням адміністративно-правових методів владно-публічного регулювання для реалізації своєї компетенції.

Література

  1. Пєтков, С., Армаш Н., Соболь Є. Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку. Київ : КНТ, 2015. 207 с.
  2. Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О. та ін. Адміністративне право України. Повний курс. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.

Автор ВУЕ

М. П. Грай

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Грай М. П. Адміністративна діяльність // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Адміністративна діяльність (дата звернення: 24.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ