Адитивні гени


Адити́вні ге́ни — одиниці спадковості, фенотиповий прояв яких становить сумарний ефект дій алельних (напівдомінування, кодомінування) і неалельних (полімерія, успадкування кількісних ознак) генів. Хрестоматійний приклад адитивності в біології.

Література

  1. Гершензон С. М. Основы современной генетики. Киев : Наук. думка, 1979. 506 с.
  2. Кунах В. А. Мобільні генетичні елементи і пластичність геному рослин. Київ : Логос, 2013. 288 с.

Автор ВУЕ