Аденілатциклаза

Аденілатцикла́зафермент з класу ліаз. Каталізує (при наявності Мg2+) реакцію відщеплення пірофосфату (ПФ) від АТФ. В результаті реакції утворюються циклічний 3′, 5′-аденозинмонофосфат (цАМФ) і ПФ. Молекула аденілатциклази, одержана з кори головного мозку, має 8 ідентичних субодиниць. Молекулярна маса кожної субодиниці становить 16000 аденілатциклази міститься головним чином на плазматичній мембрані клітин. Бере участь в контролюванні метаболізму: увесь ефект дії гормонів (наприклад, глюкагону або адренокортикотропного гормону) можна пояснити активацією аденілатциклази й утворенням «другого посередника» клітин — цАМФ, який переносить сигнали, доставлені клітині «першим посередником» — гормоном.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ