Аддукція

Адду́кція (лат. adductio — стискання, стягування) — приведення кінцівки до середньої (медіальної) лінії тіла. Виконується групою м’язів — аддукторів. Аддукцією є, наприклад, приведення руки до тулуба. Явище, протилежне абдукції.

Література

Черкасов В. Г., Кравчук С. Ю. Анатомія людини. Вінниця : Нова Книга, 2018. 639 с.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Аддукція // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аддукція
Дата звернення: 20.01.2020.

Посилання на статтю