Адаптація законодавства

Адапта́ція законода́вства — процес пристосування національної системи права до міжнародних нормативно-правових актів або законодавства співтовариств країн, у які інтегрується держава, а також опертя на норми відповідного права в процесі розроблення нових національних нормативно-правових актів.

Нині відбувається приведення законів та інших нормативно-правових актів України у відповідність з acquis communautaire (система права ЄС). Процедура адаптації законодавства передбачає, що кожен законопроект, унесений до Верховної Ради України, повинен отримати експертний висновок щодо відповідності acquis communautaire.

Адаптація законодавства має два основні аспекти:

1) формальний — наближення української системи права до системи права ЄС;

2) правозастосовний — створення правових механізмів, що сприятимуть застосуванню адаптованого законодавства.

Інколи в окремий аспект виділяють правотлумачну діяльність національних судів щодо інтерпретації національного законодавства в дусі правових стандартів ЄС.

Базові документи, що визначають адаптацію законодавства України:

  • «Програма інтеграції України до Європейського Союзу» (2000);
  • «Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» (2004);
  • «Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (2014) та ін.

Адаптація законодавства до законодавства ЄС в Україні здійснює Координаційна рада з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, правовий статус якої визначений Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» (2004).

Адаптація законодавства, як елемент системи інтеграційних заходів, створює правові засади для подальшого входження України в структури та інституції ЄС. Адаптація законодавства не є механічним перенесенням перекладених текстів законодавства ЄС в систему права України, а здійснюється з огляду на специфіки країну, її правові традиції.

Література

  1. Петров Р. А. Транспозиція «acquis» Європейського Союзу у правові системи третіх країн. Київ : Істина, 2012. 384 с.
  2. Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: Загальнотеоретичний аналіз. Харків : Право, 2013. 760 с.
  3. Чорномаз О. Б. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 845. С. 188–192.

Автор ВУЕ

М. М. Шумило

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Шумило М. М. Адаптація законодавства // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Адаптація законодавства (дата звернення: 27.01.2022).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ