Ад'юнктура

Ад’юнкту́ра — одна з форм підготовки офіцерських кадрів до самостійної педагогічної і наукової роботи. Ад’юнктура є складовою єдиної системи безперервної освіти при вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ) і науково-дослідних установах (НДУ). Забезпечує поглиблену загально-теоретичну і спеціально-військову підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, оволодіння методами і засобами наукових досліджень; вміння вести наукову, педагогічну і виховну роботу. Підготовка ад’юнктів здійснюється цілеспрямовано для заміщення посад професорсько-викладацького складу у військових університетах та інститутах, на військових відділеннях, факультетах і кафедрах цивільних ВНЗ, а також для заміщення посад наукових працівників у ВВНЗ і НДУ з наукових галузей і спеціальностей, встановлених Номенклатурою спеціальностей наукових працівників. До ад’юнктури на підставі конкурсного відбору приймаються офіцери Збройних сил України, які перебувають на дійсній військовій службі, мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або науковий ступінь магістра. Ад’юнктура при ВВНЗ і НДУ Збройних сил України створюється і ліквідується спільним рішенням Міністерства освіти України та Міністерства оборони України за поданням начальника управління військової освіти.

Джерела

  • Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України: Наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2000 р. № 194/265.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ